WŁADZE RUCHU REX

ZARZĄD RUCHU CHRISTUS REX

PONIŻEJ PREZENTUJEMY SKŁAD ZARZĄDU RUCHU CHRISTUS REX
PREZES RCR ORAZ PRZEWODNICZĄCY RADY NACZELNEJ:
KOL. TOMASZ JAZŁOWSKI
RADA NACZELNA: 
PRZEWODNICZĄCY RADY NACZELNEJ
PREZESI ODDZIAŁÓW KRAJOWYCH  I ZAGRANICZNYCH RCR
SĄD HONOROWY:
PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO:  KOL. STANISŁAW PAPIEŻ
ŁAWNICY:
KOL. NATALIA D. GUZIEJKO – SEKRETARZ SĄDU HONOROWEGO
KOL. SEBASTIAN MOSZUMAŃSKI – CZŁONEK KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO
SKARBNIK:

KOL. PAWEŁ RĘBISZ

 

==================================================================

  PRZEDSTAWICIELE TERENOWI RCR:

 ŚLĄSK
PRZEDSTAWICIEL:
Tomasz Jazłowski
KONTAKT:
jazon131@wp.pl
——————————
MAŁOPOLSKA
PRZEDSTAWICIEL:
p.o. Stanisław Papież
KONTAKT:
502 321 251
—————————— 
LUBELSKIE
PRZEDSTAWICIEL:
Paweł Sudewicz
KONTAKT:
691 079 691
——————————
PODLASIE
PRZEDSTAWICIEL:
Natalia D. Guziejko
KONTAKT:
endegie@gmail.com
—————————— 
PODKARPACIE
PRZEDSTAWICIEL:
Sebastian Moszumański
KONTAKT:
667 017 748
——————————
DOLNY ŚLĄSK
PRZEDSTAWICIEL:
Paweł  Rębisz
KONTAKT:
693 396 012

——————————

Z A G R A N I C A

NIEMCY

PRZEDSTAWICIEL:
Paweł Rębisz
KONTAKT:
0049 (0)15256039118
mail: p.rebisz@o2.pl