KOMUNIKATY

     W związku z rozporządzeniem Prezesa RCR z dnia 3 XI AD 2014 od tego miesiąca wprowadzone zostają obowiązkowe składki członkowskie, niezbędne dla dalszej działalności Ruchu w wys. min. 20 zł miesięcznie. Wpłaty dokonać można osobiście w siedzibie RCR, podczas zebrań lub przelewem na konto – Bank PKO S.A. 46124042721111000048322759 w tytule wpisując: „[imię, nazwisko], składka za [listopad etc.]”.
Przypominamy również o obowiązku wypełnienia i podpisania przez każdego działacza deklaracji członkowskiej, dostępnej na naszej stronie pod tym linkiem oraz o dostarczenie nam swojej aktualnej fotografii (potrzebnej do legitymacji członkowskiej).