Pisma RCR

PISMA RCR

 

OD REDAKCJI

Prezentujemy Państwu kolejny numer pisma „Jestem Polakiem”.

Mamy nadzieję, że w ten sposób ułatwimy zrozumienie istotnych zagadnień i założeń ruchu monarchistycznego oraz narodowego, które to ruchy muszą wzajemnie się przenikać i uzupełniać.

 

 

 

 

 

 

Z numerem 15 pismo „Falanga” zmienia tytuł na „Falangę Integralną”, stając się pismem stowarzyszenia RUCH CHRISTUS REX.

PRZEZ RUCH NARODOWO – RADYKALNY DO WIELKIEJ POLSKI – DO RZĄDÓW HIERARCHICZNYCH!

e-mail: narodowyrojalista@gmail.com
strona internetowa: http://kin-rchristusrex.blogspot.com/

 

Zamówienia na prenumeratę prosimy nadsyłać na e-maila redakcji.

Druk wewnętrzny RUCHU CHRISTUS REX wydawany non-profit po kosztach druku.