Pisma RCR

PISMA RCR

 

OD REDAKCJI

Prezentujemy Państwu kolejny numer pisma „Jestem Polakiem” wydawanego wspólnie z Obozem Wielkiej Polski. Mamy nadzieję, że w ten sposób ułatwimy zrozumienie istotnych zagadnień i założeń ruchu monarchistycznego oraz narodowego, które to Ruchy muszą wzajemnie się przenikać i uzupełniać.

Z numerem 15 pismo „Falanga” zmienia tytuł na „Falangę Integralną”, stając się pismem RUCHU CHRISTUS REX.

PRZEZ RUCH NARODOWO – PAŃSTWOWY DO WIELKIEJ POLSKI – DO RZĄDÓW HIERARCHICZNYCH!

CHWAŁA WIELKIEJ POLSCE!

„KATOLIK – GŁOS KATOLICKIEJ TRADYCJI” –  pismo tradycyjnych Rzymskich Katolików

AD MAIOREM DEI GLORIAM!!!

Redakcja: RUCH CHRISTUS REX

tel. 503 099 991

 

 

e-mail: narodowyrojalista@gmail.com ,
strona internetowa: http://kin-

rchristusrex.blogspot.com/

Redaktor naczelny: Tomasz Jazłowski,
Sekretarz red.: Natalia Guziejko

Zamówienia na prenumeratę prosimy nadsyłać na e-maila redakcji.

Druk wewnętrzny RUCHU CHRISTUS REX wydawany non-profit po kosztach druku.