Start

Portal RUCHU CHRISTUS REX

„Jesteśmy katolikami nie tylko dlatego, że Polska jest katolicka, bo gdyby nawet była muzułmańska, prawda nie przestała by być prawdą, tylko trudniejszy i boleśniejszy byłby dla nas, Polaków dostęp do niej. Jesteśmy katolikami nie tylko dlatego, że doktryna katolicka lepiej rozstrzyga trudności a dyscyplina konflikty, ani dlatego, że imponuje nam organizacja hierarchiczna Kościoła zwycięska przez stulecia, ani dlatego wreszcie, że Kościół ocalił i przekazał nam w spuściźnie wszystko to, co w cywilizacji antycznej było jeszcze zdrowe i nie spodlone, ale dlatego, że wierzymy, iż jest Kościołem ustanowionym przez Boga.”

Jan Mosdorf

„Nasz ustrój wykształcił się wśród krwi i bagnetów, a nie w pełnych hipokryzji wyborach.”

Francisco Franco

„My konserwatyści straciliśmy naszych królów i naszą arystokrację, nasi rzemieślnicy odeszli, nasi chłopi zniknęli. Nasze konie zastrzelono pod nami. Nie mamy do zaoferowania światu niczego poza naszą wizją.”

Fryderyk D. Wilhelmsen

Zubożeli, skarleli katolicy, nikogo nie porwą – raczej zrażą. Dla nas katolików nie są niebezpieczni Staliny – czy inne tyrany. – Dla nas katolików są najniebezpieczniejsi tchórze katolicy – katolicy minimaliści – którzy boją się, by nie utracili opinii u złych, że są dobrzy. To tchórzostwo zrobiło nas pachołkami a nie panami świata, jak być powinno.

x. Józef Czarnecki

POPRZEZ RUCH NARODOWO – ROJALISTYCZNY DO WIELKIEJ POLSKI – KRÓLESTWA NARODU POLSKIEGO !